Excel application in business, finance, accounting courses began to teach on 26/4/2009
(6/28/2009)

Excel application in business, finance, accounting courses began to teach on 26/4/2009, with the participation of trainees who are taking management, accounting and finance positions in business.

Theo các học viên, Excel có rất nhiều ứng dụng hữu ích và đặc biệt phục vụ tốt cho công việc nhưng thường không có thời gian để tự mua sách, tìm hiểu. Nếu có sự tham khảo từ bạn bè hoặc hỏi đồng nghiệp thì thiếu tính hệ thống và bài bản. According to trainees, Excel has a lot of useful applications and specially good support for work but they often do not have much time to buy books themselves and learn. If there is a reference from their friends or colleagues, it is the lack of system and methodology. Chính vì thế, các học viên tỏ ra rất hài lòng khi các nội dung của Khóa học đã đáp ứng tốt nhu cầu trau dồi kỹ năng sử dụng Excel và tính ứng dụng cao trong công việc.Therefore, trainees show very pleased when the contents of the course has met the needs of  Excel using skills and its high applicability in the work.

\

Tham gia giảng dạy là các giảng viên Nguyễn Đăng Hoàng, Nguyễn Thanh Loan đến từ Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Hà Nội. Excel Course

Join the teaching has Mr. Nguyen Dang Hoang, Ms. Nguyen Thanh Loan from the Faculty of Management and Tourism, Hanoi University.

Theo AFTC. According to AFTC.

 

 
Các bài viết khác