Cảm nhận của một học viên đã đạt học bổng toàn phần từ AFTC
(01/06/2009)
"Là một người quản lý tại Công ty, tôi không có nhiều thời gian để tham gia các khóa học dài hạn, nhưng lại vô cùng “khát” những kiến thức, phương pháp, công cụ để nâng cao khả năng quản lý của bản thân. Các khóa học ngắn hạn với nội dung cô dọng, sát thực tế rất phù hợp với tôi."
Ngay khi đọc nô%3ḅi dung khóa học “Kế toán dành cho nhà quản lý” do AFTC tổ chức đào tạo, được đăng quảng cáo trên www.edu.vietnamworks.com tôi đã liên hê%3ḅ ngay để đăng ký tham dự.
Khóa học đã đem lại cho tôi cái nhìn hê%3ḅ thống quản lý tài chính kế toán dưới con mắt của người quản lý. Quả thâ%3ḅt bài giảng, các buổi thực hành, trao đổi đã lấp, kết nối những kiến thức rời rạc trong tôi. Thời gian không nhiều, mà thu hoạch thâ%3ḅt lớn.
Hơn nữa qua khóa học tôi được làm quen với những người lãnh đạo, các cán bô%3ḅ quản lý có bề dầy kinh nghiê%3ḅm, cùng giao lưu, trao đổi kiến thức khiến cho tôi mở mang rất nhiều. Qua đó tạo cơ hô%3ḅi làm quen, tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau...
Thú vị hơn, tôi đã đạt được học bổng toàn phần khóa học. Cũng ngay lâ%3ḅp tức, tôi đăng ký tiếp khóa học “Tài Chính cho nhà quản lý” và còn mời Tổng giám đốc của tôi cùng đăng ký học.
Sau khóa học anh ấy cũng có cùng nhâ%3ḅn xét như tôi “Các khóa học rất có ích, phải tham gia thêm nhiều khóa học như vâ%3ḅy và cần cử các Key member trong công ty đi học”
 
Rất cám ơn AFTC và vietnamworks đã tạo cơ hô%3ḅi cho tôi tham dự các khóa học này. Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều khóa học được tổ chức hơn nữa.


------------------------------
Nguyễn Thị Ngọc Hiền - HCKT
Công ty cổ phần phần mềm Luvina
Địa chỉ: 848 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.7754999  Di Động: 0904.301.305     Fax:04.7754852
 
Các bài viết khác