Giới thiệu AFTC
   Bản in

Tôn chỉ và cam kết của AFTC:

 

AFTC chính là từ khóa viết tắt của những tôn chỉ và cam kết của mình với khách hàng và cộng đồng. 

Khát vọng-AFTC
A (Able & Ambitious) - Năng lực và Khát vọng vượt trội

 

AFTC hiểu rõ khát vọng thành công của khách hàng và có khả năng cung cấp cho khách hàng những giải pháp vượt trội. AFTC bao gồm những thành viên có năng lực, cùng chí hướng nỗ lực góp phần biến khát vọng của khách hàng thành hiện thực.

 

 

 


F (Factual & Fair) - Thực tế và Công bằngCong bang-AFTC

AFTC hành động trên cơ sở “hiểu rõ thực tế và nhu cầu” để đưa ra giải pháp tối ưu cho mỗi khách hàng. “Tính công bằng” luôn được đề cao và tuân thủ trong mọi hoạt động để cùng nhau “hợp tác và chia sẻ giá trị bền vững”.

 

 

Tin cay-AFTCT (Trusted) - Tin cậy

AFTC hành động theo nguyên tắc cộng tác đắc lực trên nền tảng “hành xử chuyên nghiệp, tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối”

 

 

C (Committed) - Cống hiếnCam ket-AFTC

AFTC cống hiến hết mình cho “sự thành công vượt trội của khách hàng và cộng đồng”

 

 

 

Khẩu hiệu của chúng tôi:  “AFTC - For your outstanding success”

                                        “AFTC - Vì sự thành công vượt trội của khách hàng”

Logo của AFTC: Logo của AFTC thể hiện ý chí và cam kết của AFTC.

Logo AFTC

Màu sắc logo được thể hiện bởi hai mầu chủ đạo: mầu xanh đen thể hiện cho sự tin cậy, chuyên nghiệp; mầu xanh lá cây thể hiện cho tính tích cực và không ngừng phát triển

Bố cục của Logo chặt chẽ, vững trãi và cân bằng thể hiện cho sự cam kết, công bằng và tin cậy

Biểu tượng mũi tên đi lên có mầu xanh ở giữa thể hiện cho mục tiêu duy nhất là cống hiến vì sự thành công vượt trội của khách hàng ("For your outstanding success"). Đồng thời đây cũng là biểu tượng của một mái nhà chung, nơi tập hợp và gìn giữ bốn giá trị cốt lõi A-F-T-C.

 

Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
myvan.aftc
thuhuyen.aftc
thanhthuy.aftc
xuanquynh.aftc