Giới thiệu AFTC
   Bản in

Lấy thực tiễn làm kim chỉ nam và thước đo thành công của đào tạo và tư vấn, AFTC hoài bão trở thành "Tập đoàn đào tạo thực hành kinh doanh, tư vấn và đầu tư số 1 tại Việt Nam"

Trong đó "Đào tạo thực hành" được đặc biệt nhấn mạnh, khẳng định AFTC sẽ và chỉ tập trung vào giai đoạn Thực hiện - là giai đoạn áp dụng lý thuyết và thực tế - là Cầu nối giữa lý thuyết và thực tế.

 

Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
myvan.aftc
thuhuyen.aftc
thanhthuy.aftc
xuanquynh.aftc